دپارتمان مدیریت
                                                                         

ردیف

شرح دوره

تعداد ساعت

1

تعمیرات و برنامه ریزی تجهیزات کارخانه هاPM

25

2

MBA مدیریت تولید و عملیات

140

3

MBA مدیریت مدیریت استراتژیک 

135

4

MBA  مدیریت فناوری اطلاعات

150

5

MBA مدیریت منابع انسانی

150

6

MBA مدیریت کارآفرینی

140

7

MBA مدیریت مالی

140

8

MBA مدیریت تخصصی مالی - اداری

220

9

آشنایی با شیوه های تهیه و چاپ مقالات علمی در مجلات Isi

16

10

اصول و مبانی کارآفرینی

16

11

آشنایی با مهارتهای زندگی

16

12

آیین نگارش و مکاتبات اداری

20

13

برنامه ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO 19011

45

14

اصول و فنون مذاکره

24

15

پیش بینی حالات خرابی و شکست FMEA

24

16

مدیریت پیشرفته گرایش بازاریابی MBA

150

17

مدیریت پیشرفته گرایش عمومی و اجرایی MBA

160

18

تکنیک های مالی برای مدیران غیر مالی

50

19

کنترل پروژه با نرم افزار MS PROJECT

40

20

مدیریت پروژه PMBOK

24

21

مدیریت پروژه توسط نرم افزار PERIMAVER

40

22

مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو 9001 و آخرین تغییرات ویرایش

20

23

سیستم حقوق و دستمزد و قوانین مربوطه

40