معرفی برخی اساتید و اعضای هیئت علمی:

 

 

آقای دکتر فلامکی (عمران و معماری)

آقای دکتر بغلانی (عمران و معماری)

آقای دکتر نوشاد کشاورزی( عمران)

آقای مهندس رودکی(مکانیک)

آقای مهندس پورمختار(عمران و معماری)

آقای مهندس امیر رضا رجبی (سازه)

آقای مهندس صفا(عمران)

آقای مهندس مسعود رئیسی(صنایع)

آقای مهندس سعید اسکندری(IT و تجارت الکترونیک)

آقای مهندس فرهادی(صنایع)

خانم مهندس درخشان (شهرسازی)

آقای مهندس شیروی(صنایع، مدیریتی)

آقای دکترکشاورز(صنایع،مدیریتی)

آقای مهندس ملازاده صادقیون(کامپیوتر)

آقای مهندس کریمی(عمران، معماری)

آقای مهندس افضلی(عمران،معماری)

آقای مهندس طالع(شهرسازی)

آقای مهندس نجفی(سخت افزار)

خانم مهندس حسنیان(مدیریت بازاریابی)

خانم مهندس محمدی(فناوری اطلاعات)

آقای دکتر عسکری فرد(صنایع)

آقای مهندس کوهگرد( نرم افزارهای عمران و معماری)

آقای مهریار زارع پور(صنایع)

آقای مهندس وزیری پور(فناوری اطلاعات)

آقای دکترمحسن امامی (فناوری اطلاعات)

آقای مهندس زارع(صنایع)

آقای مهندس هاشمی(صنایع)

آقای دکتر حیدری(عمران)

آقای مهندس صابری(صنایع)

آقای دکتر فروزان تبار(مدیریت)

آقای دکتر حلاج (حسابداری)

آقای دکتر گل مکانی(صنایع غذایی)

آقای مهندس خوانساری( پلیمر)

آقای مهندس ارجمندطلب(صنایع غذایی)

آقای مهندس عسکری(صنایع غذایی)

آقای مهندس نجفی (برنامه نویسی اندروید)

آقای دکتر فلاح(صنایع غذایی)

آقای دکتر طاهری (پلیمر)

خانم مهندس مرزبان (پلیمر)

آقای مهندس رئیسی (مدیریت)

آقای دکتر اسکندری (صنایع)

خانم دکتر مهناز اسکندری (عمران)

خانم دکتر آموزگار (کارآفرینی و مدیریت)

آقای مهندس سلیمی(امنیت HSE)

آقای مهندس ارجمندطلب (بهداشت محیط)

آقای مهندس ابراهیمی نژاد (مدیریت، صنایع)

آقای دکتر مهدی مقدم (مدیریت،صنایع)

آقای دکتر میثم مقدم (زبان)

آقای فرهاد منشی ()نابز

آقای مهندس محمد شهبازی (زبان)

خانم دکتر نصیرزاده (مدیریت، سیستم های کیفیتی)

آقای مهندس دهقان پیشه (عمران)

آقای دکتر غفوری (عمران)

و...