قوانین و مقررات

با تشکر از بازدید شما از سایت  موسسه آموزش عالی آزاد فن آموز، لطفا قبل از استفاده از وب سایت، قوانین و شرایط استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید. با بازدید از این سایت، شما مشخص می کنید که شرایط این قرارداد را پذیرفته اید و به مفاد آن آگاه هستید.


استفاده از وب سایت

 در صورت عدم تبعیت شما از شرایط یا خط مشی‌ها و یا در صورت مشکوک شدن به هرگونه سوء عملکرد، موسسه  ممکن است ارایه خدمات به شما را متوقف کرده یا به حالت تعلیق در آورد. 
اطلاعات این سایت برای استفاده شخصی شما می باشد، و شما نباید به هر شکلی آن را نشر مجدد کنید. نشر مجدد اطلاعات با هر شکل و روشی اکیدا ممنوع است .

تغییر در قوانین و مقررات

موسسه ممکن است این شرایط را تغییر دهد ، شما باید مرتبا شرایط را بررسی کنید. موسسه اعلامیه‌های مربوط به اصلاحات این قوانین را در این صفحه قرار خواهد داد. تغییرات بصورت عطف‌به‌ماسبق اعمال نمی‌شوند. اگر شما با شرایط اصلاح شده موافق نباشید، باید استفاده خود را متوقف کنید
اگر شما این شرایط را رعایت نکرده و موسسه بلافاصله اقدام نکند، به این معنا نیست که موسسه از حقوقی که ممکن است داشته باشد دست بکشد