ورود به کلاس اکسل

                                                                        

      

فایل های ضروری جهت نصب روی PC:

           

 راهنمای آموزش آنلاین:

            

فایل های ضروری نصب روی گوشی:        

 
 Adobe.Flash.Player.32.0.0.223.firefox

 

        HELP.RAR
 
          CONNECT PAK
 
            (ConnectAppSetup(standalone
 
 
 
 
 
                    windows_Addin_Installer